Начало
Каракачанско куче
МАКК
Новини
Членство в МАКК
Документи
Често задавани въпроси
Библиотека
Изложби на МАКК
Контакти

Новини

07.02.2018
На 24.02.2018г. в гр.Пловдив, МАКК ще проведе открит развъден семинар, на който ще бъде представено:
- Презентация на Развъдната програма за породата Каракачанско куче и дискусия по нея
- Дискусия по различни аспекти свързани със селекцията и развъждането на породата Каракачанско куче.
Развъдния семинар ще се проведе след Общото събрание на МАКК.

22.01.2018
ПОКАНА
Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “ МЕЖДУНАРОДНА АСОЦИАЦИЯ КАРАКАЧАНСКО КУЧЕ” на основание чл.26 от ЗЮЛНЦ свиква общо събрание, на 24.02.2018г. от 10.00 часа в град Пловдив, в ресторанта на хотел SPS (срещу магазин "МЕТРО" в града), при следния дневен ред:
1. Отчет за дейността на Управителния съвет през отчетния период и освобождаване от отговорност.
2. Финансов отчет на Секретаря на МАКК за отчетния период и освобождаване от отговорност.
3. Промени в Устава на сдружението.
4. Избор на Управителен съвет.
5. Избор на членове на комисии.
6. План за проявите на МАКК за 2018 г.
7. Разни.
Регистрация на присъстващите – 9.30 часа. При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ общото събрание ще се проведе на същия ден в 11.00 часа на същото място и при същия дневен ред.
Управителен съвет на „Международна асоциация Каракачанско куче”


28.11.2017
МАКК получи Разрешение №93/28.11.2017 на Министерство на земеделието, храните и горите(МЗХГ), за извършване на развъдна дейност с породата Каракачанско куче, съгласно чл.20 от Закона за животновъдството. Разрешението се издава за срок от 10години. Част от разрешението е развъдната програма на МАКК за породата Каракачанско куче, одобрена на 31.10.2017г.


31.10.2017
Днес 31.10.2017г. на свое заседание, Комисия за одобряване на развъдни програми към Министерство на земеделието, храните и горите(МЗХГ) на Република България, официално одобри Развъдната програма за породата Каракачанско куче на МАКК.Стандарт на породата Каракачанско куче    Изтегли (.PDF)
  Вижте още
  (c) 2008 - 2023 Международна асоциация Каракачанско куче