Начало
Каракачанско куче
МАКК
Новини
Членство в МАКК
Документи
Често задавани въпроси
Библиотека
Изложби на МАКК
Контакти

Библиотека

Основни линии в автохтонната порода Kаракачанско куче
Line founders in the Karakachan dog autohthonous breed
Аграрни науки, брой 6, 2011 г.
Agricultural Sciences, Issue 6, 2011 г.
Атила Седефчев, Атанас Вучков, Сидер Седефчев, Венелин Динчев
Atila Sedefchev, Atanas Vuchkov, Suder Sedefchev, Venelin Dinchev
Честота на проявяване на различните типове окраски в популацията на Kаракачанското куче
Frequency of expression the different types of coloration in the Karakachan dog population
Аграрни науки, брой 6, 2011 г.
Agricultural Sciences, Issue 6, 2011
Атанас Вучков, Атила Седефчев, Сидер Седефчев
Atanas Vuchkov, Atila Sedefchev, Suder Sedefchev
Comparable karyologic analysis of the Karakachan dog within Canis Familiaris Biotechhnol & Biotechnol. EQ. 23/2009/SE Special Edition/On-Line Изтегли (.PDF)
V. Dinchev, M. Topashka-Ancheva, Ts. Gerasimova, K. Dimitrov
Karyological data about the Bulgarian native dog breed "Karakachan dog" Biotechhnol & Biotechnol. EQ. 23/2009/SE Special Edition/On-Line Изтегли (.PDF)
M. Topashka-Ancheva, Ts. Gerasimova, V. Dinchev, K. Dimitrov
Типове окраски на космената покривка, характерни за каракачанското куче Моят приятел кучето, брой 9 (148), 2008 г.
д-р Атанас Вучков
Ако на лъжата краката са къси ... Моят приятел кучето, 2005 г.
Зооинж. Венелин Динчев
За формата на главата Моят приятел кучето, февруари-март 2000 г.
Сидер Седефчев, Атила Седефчев
Кафявата пигментация Моят приятел кучето, февруари-март 2000 г.
Сидер Седефчев, Атила Седефчев
Истината за Каракачанското куче
Зооинж. Венелин Динчев
  Вижте още
  (c) 2008 - 2023 Международна асоциация Каракачанско куче