Начало
Каракачанско куче
МАКК
Новини
Членство в МАКК
Документи
Често задавани въпроси
Библиотека
Изложби на МАКК
Контакти

Членство в МАКК

Член на МАКК може да бъде всеки притежател на каракачанско куче или любител на породата желаещ да допринесе за нейното развитие, съхранение и популяризиране. Непълнолетни също могат да получат членство, ако молбата за членство е преподписана поне от единия родител /настойник/. Членството е доброволно, безкористно, лично и непрехвърлимо.

Нови членове се приемат по тяхно саморъчно подписано заявление до управителния съвет, в което декларират, че са запознати и приемат разпоредбите на Устава.

Кандидатите юридически лица представят с молбата преписи от документите си за регистрация и от решението на управителните си органи за членство в сдружението.

Заявленията за встъпване в МАКК са по образец и се подават до Управителният съвет.

Собственоръчно подписаното заявление е обвързващо и задължава за плащането на встъпителната такса и членски внос за текущата година.
Приемането на кандидата се потвърждава чрез изпращане на членска карта на посочен от него адрес или личното и връчване. Отказът за приемане се аргументира.

Изтеглете файла ---> Бланка „Заявление за членство” (.PDF)

Попълненното заявление за членство заедно с необходимите приложения депозирайте лично или по пощата на адреса на МАКК:

Аграрен Университет, катедра “Животновъдни науки”,
бул. Менделеев, 12
град Пловдив 4000, България
  Вижте още
  (c) 2008 - 2023 Международна асоциация Каракачанско куче