Начало   За нас   За контакти 
  Кучета


Кучета в регистъра на МАКК

  Филтър
Име ПК Номер Пол Година на раждане Развъдник Линия/Фамилия Живи
-   +
 
ПК Номер Име Родено Пол Цвят Баща Майка
MAKK 00345 Караман М Бяло и сиво Пирин (Гърлатия) Канджа
MAKK 01455 Караман 07.10.2015 М Черно и бяло Велес Номад Джалма Номад
MAKK 00476 Караман М Шабан
MAKK 01703 Караман М
MAKK 01696 Караман   М Черногрив Тито Султа
MAKK 01749 Караман   03.06.2016 М Черногрив Касе Бела
MAKK 01899 Караман   М Черен с бяло Гуджо Меца КараКитан
MAKK 00012 Караман (Триградския)   23.07.1978 М Черногрив Роман Риска
MAKK 01177 Караман (Опицвет) М Бяло и черно Мечо Марта
MAKK 00120 Караман (Пчелинския)   1987 М Сиво с бяло Мунко кучка абориген от Радуил
MAKK 01989 Караман Велинград   23.04.2014 М Бяло и рижо Мечо Велинград Гизда Велинград
MAKK 00609 Караман Голия (Кьоравия)   М Черногрив с трети цвят Гривчо Шарка
MAKK 01476 Караман КараБорун 27.12.2015 М Черногрив Арап КараБорун Меца КараБорун
MAKK 01503 Караман КараБорун 17.01.2016 М Черно и бяло Боби КараБорун Сирия КараБорун
MAKK 01580 Караман КараБорун   20.07.2011 М Черногрив Осман Тито Рена
MAKK 02225 Караман КараБорун 01.10.2018 М Черно гривест Бончо 2 КараБорун Габриела КараБорун
MAKK 00240 Караман КараКитан   09.10.1996 М Черногрив Мечо Чолпа КараКитан
MAKK 02210 Караман КараКитан 15.06.2017 М бяло със сиви петна Главчо КараКитан Цана КараКитан
MAKK 02278 Караман КараКитан   28.03.2015 М бяло със сиви петна Чобан КараКитан Цана КараКитан
MAKK 01936 Караман КараСтанчо   М Черен с бяло Барут Хера
MAKK 01074 Karaman Kyurenitsa   01.09.2013 М White and Black Myrcho Vulkan Vycha To-Po
MAKK 02258 Karaman Kyurenica 06.11.2017 М Black with White collar Altsek Kyurenitsa Rila Kyurenitsa
MAKK 01039 Караман Мировяне (Чапкън) 10.07.2012 М Черногрив Вуте Мировяне Угра То-По
MAKK 01498 Караман Тито   2008 М Сиво и бяло Пирин Тито Меца Тито
MAKK 01562 Караман Тито   27.07.2011 М Бяло и сиво Рангел Тито Пламена Тито
MAKK 00492 Караман То-По   03.04.2003 М Бяло и черно Ханджар Горан Фурия Горан
MAKK 01877 Караман Шибил   15.09.2016 М Тъмносивотогров Катерин КараКитан Буря Шибил
MAKK 01584 Караман-2 КараБорун 23.02.2016 М Черногрив Герак Номад Сара-2 КараБорун
MAKK 00251 Караман-2 КараКитан   М Черногрив Буйо КараКитан Вранка Вучо
MAKK 00558 Караман-2 Тито   01.05.2003 М Черно с бяло Караман (Пчелинския) Дея
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73 
  (c) 2015 - 2019 Международна асоциация Каракачанско куче