Начало   За нас   За контакти 
  Кучета


Кучета в регистъра на МАКК

  Филтър
Име ПК Номер Пол Година на раждане Развъдник Линия/Фамилия Живи
-   +
 
ПК Номер Име Родено Пол Цвят Баща Майка
MAKK 01013 Ати Айкарат   23.11.2012 Ж Черно и бяло Дико То-По (Мечо) Вирна То-По
MAKK 00789 Ати Калин   16.06.2011 Ж Черно и бяло Пирин КараБорун Цура То-По
MAKK 00788 Атиа Калин   16.06.2011 Ж Черно и бяло Пирин КараБорун Цура То-По
MAKK 01960 Атила 24.03.2017 М Черно гривест Уран Мировяне Жеравна Номад
MAKK 02354 Атила 27.11.2019 М Черно гривест Мурджо 2 Вулкан Лора КараБорун
MAKK 02648 Атила   28.09.2022 М бяло и черно Хрельо Симбен Ерма Номад
MAKK 00924 Атила Горан   2007 М Черно и бяло Майкъл (Гинко) Горан Меца Горан
MAKK 01676 Атила Караман   12.07.2016 М Черногрив Нане Мировяне Гуна То-По
MAKK 01780 Атила Назар 06.09.2016 М Черно и бяло Щериян То-По Ю-Шара То-По
MAKK 02764 Атила Черна Гора 11.05.2023 М бяло и черно Аарон Торлак Кера Перун
MAKK 01964 Атина 24.03.2017 Ж Черно гривест Уран Мировяне Жеравна Номад
MAKK 01679 Атина Караман   12.07.2016 Ж Бяло и черно Нане Мировяне Гуна То-По
MAKK 01485 Атина Кубрат   15.12.2015 Ж Бяло и черно Шарко То-По Гергана Симбен
MAKK 00969 Атина Номад   07.05.2012 Ж Бяло и черно Атила Горан Фара Тито
MAKK 01489 Атина Торлак   11.11.2015 Ж Черно и бяло с трети цвят, гаресто Кардам КараКитан Ира КараКитан
MAKK 01807 Атон Овчарово 18.06.2016 М Черногрив Бунтар Номад Елица Номад
MAKK 01776 Аурора Назар 06.09.2016 Ж Черно и бяло Щериян То-По Ю-Шара То-По
MAKK 01968 Афродита 24.03.2017 Ж Черно гривест Уран Мировяне Жеравна Номад
MAKK 02530 Ахил Вулкан   17.04.2020 М бяло и черно Дорко от Вулкан Фургонка Вулкан
MAKK 01492 Ахинора Торлак 11.11.2015 Ж Бяло и черно Кардам КараКитан Ира КараКитан
MAKK 02160 Ачо Бреста 06.04.2018 М бяло и черно Кушльо КараКитан Буба Бреста
MAKK 02333 Ая Вулкан   01.02.2019 Ж бяло със сиви петна Дорко от Вулкан Вихра Вулкан
MAKK 01677 Аякс Караман   12.07.2016 М Черногрив Нане Мировяне Гуна То-По
MAKK 01486 Аякс Кубрат   15.12.2015 М Черно и бяло Шарко То-По Гергана Симбен
MAKK 01806 Аякс Овчарово 18.06.2016 М Бяло и черно Бунтар Номад Елица Номад
MAKK 02087 Аян Бунтар   10.10.2017 М Черно гривест Гриво Мировяне Гуна То-По
MAKK 01855 Аян Вучо 06.01.2017 М Бяло и черно Касе Меца
MAKK 00253 Бабаджан КараКитан   30.07.2005 М Черногрив Мрако КараКитан Вранка Вучо
MAKK 02451 Бабаджана КараКитан   07.12.2013 Ж рижо гривест Бабаджан КараКитан Къшла КараКитан
MAKK 02378 Бабур КараКитан   20.05.2017 М рижо гривест Калчо Гизда (малката) КараКитан
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 
81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94 
  (c) 2015 - 2024 Международна асоциация Каракачанско куче