Начало   За нас   За контакти 
  Фамилии


Основоположнички на фамилии


Каракачанското куче е местна порода с древен произход, отглеждана с цел охрана на стада селскостопански животни от хищници и крадци.

Породата е съхранена до днес благодарение на консервативните животновъдни традиции на номадите каракачани и на трансхумантните овцевъди по нашите земи. След насилственото прекратяване на сезонните миграции на стадата в средата на ХХ век, породата е запазена благодарение на активното и използване и развъждане от редица български родове потомствени животновъди, както и българомохамедани основно в планинските райони на страната, чиито основен поминък е овцевъдството.

В миналото в отделни райони на страната, са се оформили своеобразни инбредни гнезда, с добре изразена географска специфичност на екстериора и ползвателните характеристики. В последните десетилетия сме свидетели на своеобразно „размиване” на специфичните екстериорни особенности, утвърдени при географски изолираните популации. Причина за това е безразборния подбор при развъдната дейност.

С цел запазване на самобитния облик на Каракачанското куче, като автохтонна българска порода, основен метод приет от Международна Асоциация Каракачанско куче, е чистопородното линейно и фамилно развъждане. Това от своя страна дава възможност за съхраняване във времето на жизнена и пластична популация по отношение на различни екологични хабитати и ползвателни изисквания на животновъдите.


Основоположник Цвят Описание
Враня Вучо   Черногрив Резултат от селекционно развъждане с цел продължаване на линията на Мурад от Белово. Основоположничка на фамилия при селекционното развъждане в МАКК.
Гизда   Бяло и чернеещо-кафяво (агути) Развъждане на потомствени овцевъди българи мохамедани (Сугареви) от района на Якоруда. Пряко произлиза от линията на Шаро (Мечо), собственик Мехмед Карафеиз. Основоположничка на фамилия при селекционното развъждане в МАКК.
Калина   Бяло и черно Развъждане по аборигенни кучета пазачи на стада от района на Сепарева Баня, Дупнишко. Основоположничка на фамилия при селекционното развъждане на МАКК.
Рена   Тигровогрив Развъждане от абригенни кучета, пазачи на стада. Произлизащи от района на с. Михалково, Централни Родопи. Основоположничка на фамилия при селекционното развъждане на МАКК.
Чарита То-По   Бяло и черно Селекционно решение на развъдник То-По, включващо кучета с произход от районите на Доспат, Велинград и Гоце Делчев. Основоположничка на фамилия при селекционното развъждане на МАКК.
Янтра-2   Черногрив със сив подпал Развъждане на потомствения овцевъд Иван Ишлямски – Ишлямо, с. Големо Село, Дупнишко. Основоположничка на фамилия при селекционното развъждане в МАКК.
  (c) 2015 - 2017 Международна асоциация Каракачанско куче