Начало   За нас   За контакти 
  Фамилии


Основоположнички на фамилии


Каракачанското куче е местна порода с древен произход, отглеждана с цел охрана на стада селскостопански животни от хищници и крадци.

Породата е съхранена до днес благодарение на консервативните животновъдни традиции на номадите каракачани и на трансхумантните овцевъди по нашите земи. След насилственото прекратяване на сезонните миграции на стадата в средата на ХХ век, породата е запазена благодарение на активното и използване и развъждане от редица български родове потомствени животновъди, както и българомохамедани основно в планинските райони на страната, чиито основен поминък е овцевъдството.

В миналото в отделни райони на страната, са се оформили своеобразни инбредни гнезда, с добре изразена географска специфичност на екстериора и ползвателните характеристики. В последните десетилетия сме свидетели на своеобразно „размиване” на специфичните екстериорни особенности, утвърдени при географски изолираните популации. Причина за това е безразборния подбор при развъдната дейност.

С цел запазване на самобитния облик на Каракачанското куче, като автохтонна българска порода, основен метод приет от Международна Асоциация Каракачанско куче, е чистопородното линейно и фамилно развъждане. Това от своя страна дава възможност за съхраняване във времето на жизнена и пластична популация по отношение на различни екологични хабитати и ползвателни изисквания на животновъдите.


Основоположник Цвят Описание
Враня Вучо   Черногрив Резултат от селекционно развъждане с цел продължаване на линията на Мурад от Белово. Основоположничка на фамилия при селекционното развъждане в МАКК.
Гизда   Бяло и чернеещо-кафяво (агути) Развъждане на потомствени овцевъди българи мохамедани (Сугареви) от района на Якоруда. Пряко произлиза от линията на Шаро (Мечо), собственик Мехмед Карафеиз. Основоположничка на фамилия при селекционното развъждане в МАКК.
Калина   Бяло и черно Развъждане по аборигенни кучета пазачи на стада от района на Сепарева Баня, Дупнишко. Основоположничка на фамилия при селекционното развъждане на МАКК.
Любка   Бяло и черно
Рена   Тигровогрив Развъждане от абригенни кучета, пазачи на стада. Произлизащи от района на с. Михалково, Централни Родопи. Основоположничка на фамилия при селекционното развъждане на МАКК.
Чарита То-По   Бяло и черно Селекционно решение на развъдник То-По, включващо кучета с произход от районите на Доспат, Велинград и Гоце Делчев. Основоположничка на фамилия при селекционното развъждане на МАКК.
Янтра-2   Черногрив със сив подпал Развъждане на потомствения овцевъд Иван Ишлямски – Ишлямо, с. Големо Село, Дупнишко. Основоположничка на фамилия при селекционното развъждане в МАКК.
  (c) 2015 - 2024 Международна асоциация Каракачанско куче