Начало   За нас   За контакти 
  Кучета


Кучета в регистъра на МАКК

  Филтър
Име ПК Номер Пол Година на раждане Развъдник Линия/Фамилия Живи
-   +
 
ПК Номер Име Родено Пол Цвят Баща Майка
MAKK 01803 Канджа Мировяне 16.09.2016 Ж Бяло и черно Касе Сара Мировяне
MAKK 02100 Канджа ОртаБорун 06.01.2017 Ж Черно гривест Каро ОртаБорун Сивия ОртаБорун
MAKK 01103 Канджа Тито   Ж Бяло и сиво Караман (Пчелинския) Меца (Пампони)
MAKK 00025 Кандза 1980 Ж Бяло и жълто Мечо (Бабечкия) Куна
MAKK 00040 Кандза   26.06.1987 Ж Сивотигров Гриве Куна
MAKK 01493 Кандза Карауз   25.02.2012 Ж Бяло и черно Мечкул Куна КараКитан
MAKK 02553 Кандза Персенк   10.05.2022 Ж рижо гривест Гаракуш Вучо Ръжда
MAKK 01526 Khanos from Vulcan   27.05.2013 М Gray and White Dobcho Vulkan Gudzha Vulkan
MAKK 01822 Каньо Хемус 25.08.2016 М Черно и бяло Радул КараБорун Багра Вулкан
MAKK 01746 Капка 03.06.2016 Ж Бяло и рижо Касе Бела
MAKK 01987 Капка Велинград 23.04.2014 Ж Бяло и рижо Мечо Велинград Гизда Велинград
MAKK 00703 Каплан   2000 М Сивогрив Осман Мурга
MAKK 00300 Капрул   М Бяло и черно Китан Тунджа
MAKK 00154 Кара Ж Мартьо Акра
MAKK 00246 Кара Ж Черногрив Булар Бурен Кара
MAKK 01939 Кара   Ж Черен с бяло Караман КараСтанчо Сирма
MAKK 00534 Кара Алан М
MAKK 00245 Кара КараКитан 09.10.1996 Ж Черногрив Мечо Чолпа КараКитан
MAKK 01875 Кара Шибил 15.12.2016 Ж Бяло и сиво Мурджо Шибил Сара Шибил
MAKK 02018 Кара Шибил 21.10.2017 Ж бяло със сиви петна Димо Калин Тара Шибил
MAKK 02634 Карабаджачка Вулкан   23.08.2022 Ж бяло и сиво Дорко от Вулкан Мура Вулкан
MAKK 00985 Карабаш   2002 М Бяло и сиво Марто Ветра
MAKK 01435 Карабаш 09.08.2015 М Бяло и черно Мурат-2 Тара Карауз
MAKK 02076 Карабаш 29.05.2017 М бяло със сиви петна Шаро Кана Вучо
MAKK 02474 Карабаш 3 Кюреница   19.03.2021 М бяло и сиво Рижко Вулкан Сирма КараБорун
MAKK 02686 Карабаш КараБорун   08.01.2022 М черногрив Харун КараБорун Меца КараБорун
MAKK 00183 Карабаш КараКитан 20.02.1996 М Бяло и черно с очила Китан Гизда
MAKK 00690 Карабаш КараКитан   12.05.2008 М Бяло и черно Манчо Япе Къша
MAKK 02395 Карабаш КараКитан   08.04.2018 М бяло с тигрови петна Башо КараКитан Лишка КараКитан
MAKK 01327 Карабаш Кюреница   01.09.2013 М Бяло и черно Мърчо Вулкан Въча То-По
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40 
41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80 
81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94 
  (c) 2015 - 2024 Международна асоциация Каракачанско куче