Начало   За нас   За контакти 
  Линии


Основоположници на линии


Каракачанското куче е местна порода с древен произход, отглеждана с цел охрана на стада селскостопански животни от хищници и крадци.

Породата е съхранена до днес благодарение на консервативните животновъдни традиции на номадите каракачани и на трансхумантните овцевъди по нашите земи. След насилственото прекратяване на сезонните миграции на стадата в средата на ХХ век, породата е запазена благодарение на активното и използване и развъждане от редица български родове потомствени животновъди, както и българомохамедани основно в планинските райони на страната, чиито основен поминък е овцевъдството.

В миналото в отделни райони на страната, са се оформили своеобразни инбредни гнезда, с добре изразена географска специфичност на екстериора и ползвателните характеристики. В последните десетилетия сме свидетели на своеобразно „размиване” на специфичните екстериорни особенности, утвърдени при географски изолираните популации. Причина за това е безразборния подбор при развъдната дейност.

С цел запазване на самобитния облик на Каракачанското куче, като автохтонна българска порода, основен метод приет от Международна Асоциация Каракачанско куче, е чистопородното линейно и фамилно развъждане. Това от своя страна дава възможност за съхраняване във времето на жизнена и пластична популация по отношение на различни екологични хабитати и ползвателни изисквания на животновъдите.

Селекция основана на 20-те генеалогични линии, осигурява достатъчно широка генетична база, и дава възможност за съхранение и развитие на морфологичното и етологичното многообразие в автохтонната порода Каракачанско куче.


Основоположник Цвят Описание
Бомбата     Бяло и черно Пряко произлиза от кучета на каракачани номади пребиваващи на високопланински пасища в Карловския Балкан.
Бурен     Черногрив Развъждане на потомствения овчар Димитър Кисяков от с. Орехово, Централни Родопи. Роден и отглеждан като куче пазач на стадо.
Гаро     Рижогрив Развъждане на потомствен овчарски род – Билярови от гр. Добринище, Северен Пирин. Роден и отглеждан като куче пазач на стадо.
Гривчо от Бачево     червено бяло с черен нос
Караман   Черногрив Развъждане на аборигенни кучета на номади каракачани, преминаващи през землището на с. Триград, Западни Родопи. Роден и отглеждан като куче пазач на стадо.
Караман (Пчелинския)     Сиво с бяло Развъждане на Сашо Пейчев, Костенец, като продължение развъдната работа с кучетата на потомствен овчарски род - Тунини от Костенец, Източна Рила. Роден и отглеждан като куче пазач на стадо.
Кашо     Бяло и сиво Развъждане на потомствени животновъди от района на Самоков, чрез кучета на известния овчарски род Тунини от Костенец. Роден и отглеждан като куче пазач на стадо.
Китан     Бяло и черно с трети цвят Развъждане на потомствения овцевъд Иван Ишлямски – Ишлямо, от с. Големо Село – Дупнишко, Рила. Роден и отглеждан като куче пазач на стадо.
Мечо     Черногрив Развъждане на потомствени овцевъди от с. Мулдава, Асеновградско, Централни Родопи. Роден и отглеждан като куче пазач на стадо.
Мечо (Бурикане)   Рижо-мургаво и бяло Развъждане на потомствени овцевъди българи мохамедани от Якорудско, Рила. Роден и отглеждан като куче пазач на стадо.
Мечо (Жълтия)     Бяло-сив (жълтеникав) Развъждане на местни овчари в района на Стара Загора, от кучета с предци, произхождащи от Източни Родопи.
Мечо (Злия)     Черногрив Развъждане на българомохамеданин и потомствен овцевъд Даут от с. Любча, Доспатско, Западни Родопи. Роден и отглеждан като куче пазач на стадо.
Мечо КараБорун     Черногрив Произлиза от аборигенни кучета пазачи на стада от Централни Родопи. Роден и отглеждан като куче пазач на стадо.
Мурджо (Бубайко)     Бяло и черно Развъждане на потомствения овцевъд от турски произход Халил Орхан, от с. Тополово – Асеновградско, Централни Родопи. Роден и отглеждан като куче пазач на стадо.
Пайо     Бяло и сиво Развъждане на потомствен овчарски род – Кавлакови от Костенец, Източна Рила. Роден и отглеждан като куче пазач на стадо.
Рекси (Бодровския)     Рижогрив
Сирак     Бяло и сиво Развъждане на потомствени овцевъди от района на с. Момин Проход, Ихтиманска Средна гора. Роден и отглеждан като куче пазач на стадо.
Стойчо     Бало и черно Роден и отглеждан като куче пазач на стадо в Централни Родопи.
Туран (Горан)     Бяло и черно
Ханко     Бяло и сиво Развъждане на потомствен овчарски род – Тунини от Костенец, Източна Рила. Роден и отглеждан като куче пазач на стадо.
Чакър     Сиво (агути) грив Развъждане на потомствения овцевъден род Чакърови от Чепеларе, Централни Родопи. Роден и отглеждан като куче пазач на стадо.
Шабан     Бяло и черно Развъждане на потомствен овцевъд българомохамеданин от района Велинград, Западни Родопи. Роден и отглеждан като куче пазач на стадо.
Шаро (Пепеленовия)     Бяло и сиво Резултат от развъждане на потмствения овцевъд българомохамеданин Юсуф Кьоров – Пепеленовия от Якоруда, Рила. Роден и отглеждан като куче за охрана на стадо овце.
  (c) 2015 - 2024 Международна асоциация Каракачанско куче