Начало   За нас   За контакти 
  Кучета


Енчо Кубрат


ПК Номер: MAKK 02261
Родено: 02.11.2018
Пол: Мъжки
Цвят: бяло и черно със трети цвят
Описание:
Баща: Медун Калин
Майка: Тунджа То-По
Развъдчик: Развъдник Кубрат
Собственик: Пеньо Пенев
 


Братя и сестри
Елена Кубрат
Ема Кубрат
Емил Кубрат
Ерма Кубрат
Ефтим Кубрат

Родословна справка
  Медун Калин  
MAKK 01242
  Шаро Горан (Брежанския)  
MAKK 00861
  Дързък Горан
MAKK 00730
  Карат Горан
MAKK 00731
  Огняна Горан
MAKK 00734
  Ракита Горан
MAKK 00755
  Ханджар Горан  
MAKK 00495
  Ралица Горан
MAKK 00862
  Гуна Калин  
MAKK 00965
  Мечо КараБорун  
MAKK 00507
  Мечо
MAKK 00509
  Шарка
MAKK 00510
  Цура То-По  
MAKK 00786
  Шериф Тито  
MAKK 00575
  Ерма То-По  
MAKK 00663
  Тунджа То-По  
MAKK 01160
  Шаро Горан (Брежанския)  
MAKK 00861
  Дързък Горан
MAKK 00730
  Карат Горан
MAKK 00731
  Огняна Горан
MAKK 00734
  Ракита Горан
MAKK 00755
  Ханджар Горан  
MAKK 00495
  Ралица Горан
MAKK 00862
  Радея То-По  
MAKK 01161
  Фаргус Горан  
MAKK 00443
  Мургаш Горан
MAKK 00444
  Аркада Горан
MAKK 00445
  Зара То-По  
MAKK 00615
  Караман То-По  
MAKK 00492
  Чарита То-По  
MAKK 00634
  Шабан: 12.89%
  Мечо КараБорун: 12.50%
  Мечо Злия: 10.55%
  Караман Пчелинския: 2.34%
  Ханко: 0.78%
  Сирак: 0.78%


  (c) 2015 - 2023 Международна асоциация Каракачанско куче