Начало   За нас   За контакти 
  Кучила


Кучилo "Кучило З3" / Развъдник "То-По - Прекратено членство! Извън селекционен контрол от юни 2017."


Родено: 19.01.2015
Баща: Житан Мировяне
Майка: Омера То-По

Кучилo
ПК Номер Име Пол Цвят  
MAKK 01300 Заро То-По М Бяло и черно  
MAKK 01299 Звонко То-По М Бяло и черно
MAKK 01298 Зоран То-По М Бяло и черно  
MAKK 01302 Завера То-По Ж Бяло и черно
MAKK 01306 Замера То-По Ж Бяло и черно  
MAKK 01305 Зафира То-По Ж Бяло и черно
MAKK 01304 Захра То-По Ж Бяло и черно  
MAKK 01301 Звезда То-По Ж Бяло и черно  
MAKK 01303 Звонка То-По Ж Бяло и черно  

Родословиe на кучилото
  Житан Мировяне  
MAKK 00864
  Шаро Горан (Брежанския)  
MAKK 00861
  Дързък Горан
MAKK 00730
  Карат Горан
MAKK 00731
  Огняна Горан
MAKK 00734
  Ракита Горан
MAKK 00755
  Ханджар Горан  
MAKK 00495
  Ралица Горан
MAKK 00862
  Гери То-По  
MAKK 00835
  Караман То-По  
MAKK 00492
  Ханджар Горан  
MAKK 00495
  Фурия Горан
MAKK 00493
  Чарита То-По  
MAKK 00634
  Айк Горан  
MAKK 00635
  Меги (на Сарафа)  
MAKK 00636
  Омера То-По  
MAKK 01297
  Омер То-По  
MAKK 00743
  Фаргус Горан  
MAKK 00443
  Мургаш Горан
MAKK 00444
  Аркада Горан
MAKK 00445
  Берта То-По  
MAKK 00744
  Гарант Горан  
MAKK 00660
  Фурия Горан
MAKK 00493
  Лиза Вулкан  
MAKK 01296
  Мечо КараБорун  
MAKK 00507
  Мечо
MAKK 00509
  Шарка
MAKK 00510
  Янка Вулкан  
MAKK 00266
  Мечо  
MAKK 00325
  Бялка  
MAKK 00269
  (c) 2015 - 2021 Международна асоциация Каракачанско куче