Начало   За нас   За контакти 
  Кучета


Кучета в регистъра на МАКК

  Филтър
Име ПК Номер Пол Година на раждане Развъдник Линия/Фамилия Живи
-   +
 
ПК Номер Име Родено Пол Цвят Баща Майка
MAKK 02160 Ачо Бреста 06.04.2018 М бяло и черно Кушльо КараКитан Буба Бреста
MAKK 00253 Бабаджан КараКитан   30.07.2005 М Черногрив Мрако КараКитан Вранка Вучо
MAKK 01385 Баро То-По 16.04.2014 М Бяло и черно Мечо То-По Перла Мировяне
MAKK 01386 Беро То-По 16.04.2014 М Бяло и черно Мечо То-По Перла Мировяне
MAKK 01387 Бончо То-По 16.04.2014 М Бяло и черно Мечо То-По Перла Мировяне
MAKK 01384 Ботьо То-По 16.04.2014 М Рижогрив Мечо То-По Перла Мировяне
MAKK 02157 Ботю КараКитан   М бяло и черно със трети цвят Мрако КараКитан Гизда КараКитан
MAKK 02052 Гаракуш Вучо 29.06.2017 М бяло със сиви петна Спартак КараКитан Лида Вучо
MAKK 002067 Грив КараКитан 29.01.2007 М Черно гривест Ерул КараКитан Къша
MAKK 01124 Дарко КараКитан   30.07.2005 М Черногрив Мрако КараКитан Вранка Вучо
MAKK 01129 Дончо Страхил 15.01.2014 М Бяло и черно Дарко КараКитан Гизда Бреста
MAKK 01316 Елин То-По 06.10.2014 М Бяло и черно Мечо То-По Перла Мировяне
MAKK 01317 Емил То-По 06.10.2014 М Черногрив Мечо То-По Перла Мировяне
MAKK 01318 Емир То-По 06.10.2014 М Черногрив Мечо То-По Перла Мировяне
MAKK 01319 Еньо То-По 06.10.2014 М Черногрив Мечо То-По Перла Мировяне
MAKK 01320 Еро То-По 06.10.2014 М Черногрив Мечо То-По Перла Мировяне
MAKK 00390 Ерул КараКитан   М Черногривест КараИлан КараКитан Кутра КараКитан
MAKK 01390 Йово То-По 17.04.2015 М Бяло и черно Конан Бина То-По
MAKK 01391 Йоло То-По 17.04.2015 М Бяло и черно Конан Бина То-По
MAKK 01392 Йорго То-По 17.04.2015 М Бяло и рижо Конан Бина То-По
MAKK 01393 Йото То-По 17.04.2015 М Бяло и черно Конан Бина То-По
MAKK 01394 Йоцо То-По   17.04.2015 М Бяло и черно Конан Бина То-По
MAKK 00170 КараИлан КараКитан   16.11.1995 М Черногривест Мечо Любка
MAKK 01099 КараКуш КараКитан   29.01.2007 М Черногривест Ерул КараКитан Къша
MAKK 00240 Караман КараКитан   09.10.1996 М Черногрив Мечо Чолпа КараКитан
MAKK 00242 Карчо КараКитан 09.10.1996 М Черногрив Мечо Чолпа КараКитан
MAKK 01383 Конан   29.03.2013 М Бяло и черно с трети цвят Мурат КараКитан Меца
MAKK 01126 Котраг Страхил   15.01.2014 М Черногрив Дарко КараКитан Гизда Бреста
MAKK 02158 Кушльо КараКитан М бяло и сиво-тигрово Ботю КараКитан Кушка КараКитан
MAKK 00045 Мечо   1987 М Черногрив
1  2 
  (c) 2015 - 2019 Международна асоциация Каракачанско куче